5% rabatt på ditt første kjøp!

@

GDPR

GDPR

Fra og med 25/5 2018 vil GDPR-forskriften begynne. Forordningen gir deg mulighet til å få detaljert informasjon om hvordan bedrifter håndterer dine personlige opplysninger. Vi har samlet all informasjon om GDPR og hvordan vi håndterer dine personlige data i et nedlastbart dokument. Klikk her for å laste ned dette dokumentet (PDF).

Generell databeskyttelsesforordning (GDPR) begynner å gjelde innen EU fra 25. mai 2018. Siden GDPR er en EU-forordning, vil den ha direkte anvendelighet og direkte effekt i alle EU-land fra og med den datoen. Norge er imidlertid ikke en EU-stat, men medlem av EØS-området, og en annen prosedyre gjelder derfor før GDPR kan bli en del av norsk lov.